อิตัลไทยอุตสาหกรรม ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ในส่วนปฏิบัติการงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหนัก : รถขุด รถตัก รถบด รถเกลี่ยดิน รถเครน รถเจาะ และรถบรรทุกงานเหมือง

โดยมีศูนย์บริการหลังการขาย อิตัลไทย เซ็นเตอร์ สาขา 3S (Machine Sales, Service, Spare parts) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ทั้งหมด 7 สาขา ได้แก่

  • อิตัลไทย เซ็นเตอร์ สมุทรสาคร (มหาชัย)
  • อิตัลไทย เซ็นเตอร์ ชลบุรี
  • อิตัลไทย เซ็นเตอร์ ลำปาง
  • อิตัลไทย เซ็นเตอร์ เชียงใหม่
  • อิตัลไทย เซ็นเตอร์ ขอนแก่น
  • อิตัลไทย เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี
  • อิตัลไทย เซ็นเตอร์ สุราษฎร์ธานี

การได้ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ไม่เพียงแต่ใส่ใจในคุณภาพของสินค้า แต่ยังคงคำนึงถึงบริการหลังการขายอีกด้วย  โดยยึดมั่นในหลักการที่ว่า “มุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพ จัดส่งตรงเวลา สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ด้วยการปรับปรุงระบบการจัดการด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ระบบ ISO 9001:2015 ระบบมาตรฐานสากล ที่มีการระบุข้อกำหนดสำหรับระบบบริหารคุณภาพขององค์กร วัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้ มีข้อกำหนดเพื่อการนำระบบไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผล จึงทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งยังมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลิตภัณฑ์