fbpx

การปรับสภาพเครื่องจักร

หลังจากที่เครื่องจักรมีการใช้งานไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ชิ้นส่วนต่าง ๆ จะมีการชำรุดทรุดโทรมไปตามอายุการใช้งาน ทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานเครื่องจักรลดลง ความเร็วในการขุด ขนถ่ายวัสดุช้าลง และตัวบ่งชี้ต้นทุนในการปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงขึ้น เป็นสัญญาณเตือนบ่งบอกว่า เครื่องจักรควรได้รับการปรับสภาพแล้ว ทั้งนี้วงรอบในการเปลี่ยนหรือปรับสภาพชิ้นส่วน จะขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องจักร ลักษณะการใช้งาน อายุการใช้งาน และคุณภาพในการบำรุงรักษา

การวินิจฉัยที่ดีที่สุดว่าเครื่องจักรสมควรได้รับการปรับสภาพแล้วหรือไม่นั้น เครื่องจักรควรได้รับการตรวจสภาพอย่างละเอียด จากช่างผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกฝนและรับรองโดยผู้ผลิตเครื่องจักร สำหรับเครื่องจักรวอลโว่ จะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมผ่านคอมพิวเตอร์และเครื่องมือพิเศษ เพื่อทดสอบความบกพร่องของเครื่องจักรอย่างละเอียด

หลังจากเครื่องจักรได้รับการตรวจสภาพเครื่องจักรแล้ว วิศวกรผู้เชี่ยวชาญจะดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจสอบและสรุปค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพเครื่องจักรก่อนตกลงซ่อมปรับสภาพจริงโดยประมาณ เพื่อให้ลูกค้าได้ประเมินต้นทุนในการปฏิบัติงานจากค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาของเครื่องจักรว่าคุ้มค่าหรือไม่ ที่จะดำเนินการปรับสภาพเครื่องจักรให้กลับมามีประสิทธิภาพสูงเสมือนใหม่ (ขึ้นอยู่กับระดับการปรับสภาพที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ)

ศูนย์บริการ อิตัลไทย เซ็นเตอร์ ที่สามารถรองรับการให้บริการปรับสภาพเครื่องจักรเต็มรูปแบบ มีจำนวน 7 สาขา ทั่วประเทศ ประกอบด้วย สาขาสมุทรสาคร สาขาลำปาง สาขาเชียงใหม่ สาขาชลบุรี สาขาขอนแก่น สาขาอุบลราชธานี และสาขาสุราษฏร์ธานี ดังนั้นลูกค้าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งเครื่องจักรเพื่อรับการปรับสภาพ โดยเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการในพื้นที่ทั้ง 7 สาขา

CONTACT US