fbpx

ความสำเร็จ

11.04.2019

MEKTHAI DEVELOPMENT - YUTHONG YTK89A

LATEST

คำยืนยันถึงประสิทธิภาพของรถขุดวอลโว่

รถบรรทุกเพื่องานหนัก YUTONG YTK89A

VOLVO PAVER อิตัลไทยอุตสาหกรรม ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด

การสร้างถนนพิษณุโลก – หล่มสัก ถนนหมายเลข 12 โดย เครื่องจักรกลหนักวอลโว่

การสร้างเขื่อนไชยบุรี กับการเลือกใช้เครื่องจักรกลหนัก

รถขุดตีนตะขาบวอลโว่ รุ่น EC200D