fbpx

การตรวจสภาพเครื่องจักร

บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด มีทีมงานช่างและวิศวกรที่มีประสบการณ์สูง ผ่านการรับรองมาตรฐานโดยผู้ผลิตเครื่องจักร ว่ามีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาเครื่องจักรอย่างเป็นระบบที่ถูกต้อง อีกทั้งยังมีเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับช่วยวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักรเชิงลึก ประกอบด้วย

1. การวัดประสิทธิภาพการทำงานเครื่องจักร

2. ความเร็วในการขุดตัก (Boom/Arm/Bucket Cylinder Speed)

3. ความเร็วในการหมุน (รถขุด) (Swing Speed)

4. ความเร็วในการเดิน (Travel Speed)

5. การตรวจสภาพระบบเครื่องยนต์

6. การตรวจสภาพระบบไฟฟ้า

7. การตรวจสภาพระบบตัวเดิน

8. การตรวจสภาพระบบช่วงล่าง

9. การตรวจสภาพระบบไฮดรอลิก

10. การทดสอบแรงอัดในกระบอกสูบ ( Cylinder Compression Test)

11. การทดสอบตัดการจ่ายน้ำมันที่หัวฉีดเครื่องยนต์ (Injection Shut-off Test)

12. การทดสอบแรงดันต่ำน้ำมันเชื้อเพลิง (Feed Pressure Test)

CONTACT US