fbpx

การตรวจสภาพเครื่องจักร

บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด มีทีมงานช่างและวิศวกรที่มีประสบการณ์สูง ผ่านการรับรองมาตรฐานโดยผู้ผลิตเครื่องจักร ว่ามีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาเครื่องจักรอย่างเป็นระบบที่ถูกต้อง อีกทั้งยังมีเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับช่วยวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักรเชิงลึก ประกอบด้วย

1. การวัดประสิทธิภาพการทำงานเครื่องจักร

2. ความเร็วในการขุดตัก (Boom/Arm/Bucket Cylinder Speed)

3. ความเร็วในการหมุน (รถขุด) (Swing Speed)

4. ความเร็วในการเดิน (Travel Speed)

5. การตรวจสภาพระบบเครื่องยนต์

6. การตรวจสภาพระบบไฟฟ้า

7. การตรวจสภาพระบบตัวเดิน

8. การตรวจสภาพระบบช่วงล่าง

9. การตรวจสภาพระบบไฮดรอลิก

10. การทดสอบแรงอัดในกระบอกสูบ (Cylinder Compression Test)

11. การทดสอบตัดการจ่ายน้ำมันที่หัวฉีดเครื่องยนต์ (Injection Shut-off Test)

12. การทดสอบแรงดันต่ำน้ำมันเชื้อเพลิง (Feed Pressure Test)

CONTACT US