fbpx

Volvo CareTrack

ยกระดับประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้ขึ้นไปอีกขั้นด้วยระบบ Volvo CareTrack ที่จะติดตั้งอุปกรณ์ Telematics เข้ากับเครื่องจักร เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเครื่องจักรได้ทุกมุมมอง

  • บอกตำแหน่งเครื่องจักร
  • แจ้งชั่วโมงการทำงาน
  • อัตราการใช้น้ำมัน
  • แจ้งเตือน Error Code แบบ Real-time
  • วิเคราะห์การทำงานเครื่องจักร
  • นัดหมายการบริการล่วงหน้า
  • ให้คำปรึกษา-แก้ไขปัญหาเบื้องต้น

*CareTrack สามารกติดตั้งและใช้งานได้เฉพาะเครื่องจักรรุ่นที่รองรับเท่านั้น และฟังก์ชั่นการใช้งานของ CareTrack แตกต่างกันตามระบบของเครื่องจักรในแต่ละรุ่น

Download: Brochure Volvo CareTrack

CONTACT US