fbpx

มาเอดะ

เครนตีนตะขาบขนาดเล็ก
สำหรับการทำงานในพื้นที่จำกัด
รถเครนตีนตะขาบขนาดเล็กจากประเทศญี่ปุ่น เหมาะกับการทำงานในพื้นที่จำกัด มีความคล่องตัวสูง เคลื่อนย้ายง่าย สะดวกในการทำงานทั้งภายในอาคาร โรงงาน และภายนอกอาคาร