fbpx

รถปูคอนกรีตอเนกประสงค์

ลดคน ลดเวลา เพิ่มคุณภาพงานถนน ด้วยรถปูถนนคอนกรีต จากสหรัฐอเมริกา รถปูถนนคอนกรีต Power Curbers & Power Pavers ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพจากผู้ใช้งานทั่วโลกด้วยประสบการณ์ และเทคโนโลยีชั้นสูงด้านงานคอนกรีตกว่า 60 ปี ผลิตและควบคุมคุณภาพทุกกระบวนการจากประเทศสหรัฐอเมริกา