fbpx

การบำรุงรักษาเครื่องจักรตามระยะ

การบำรุงรักษาเครื่องจักรตามระยะ เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการรักษาสภาพเครื่องจักร และประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยปกติแล้วเครื่องจักรแต่ละรุ่นจะได้รับการกำหนดระยะในการเปลี่ยนถ่ายอะไหล่ ได้แก่ ไส้กรอง และน้ำมันหล่อลื่น อยู่ที่ทุก ๆ 250 หรือ 500 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องจักร (ตามคู่มือผู้ใช้งาน)

ทั้งนี้แม้ว่าไส้กรองและน้ำมันหล่อลื่นจะต้องได้รับการเปลี่ยนอยู่เสมอ แต่คุณภาพของไส้กรองและน้ำมันหล่อลื่นก็มีความสำคัญต่อเครื่องจักร ไม่น้อยไปกว่าชิ้นส่วนอื่น ๆ

ไส้กรองแท้ จะมีความสามารถในการกรองสิ่งสกปรกที่อาจปนเปื้อนในน้ำมันได้อย่างดีเยี่ยม โดยไม่ทำให้เกิดแรงดันมากเกินไปในระบบ คุณสมบัติในการกรองสิ่งสกปรกหรือสารปนเปื้อนนี้ จะช่วยลดอัตราการสึกหรอของอะไหล่ชิ้นส่วนภายในอื่น ๆ ลดอัตราการจอดเสีย และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมอย่างเห็นได้ชัด

น้ำมันหล่อลื่นแท้ ที่ได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักร จะมีความสามารถในการหล่อลื่นระบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์ ระบบไฮดรอลิก ระบบเกียร์ ระบบเพลา ระบบเบรก เป็นต้น ทำให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตามที่ผู้ผลิตเครื่องจักรได้ออกแบบไว้ แม้ว่าน้ำมันหล่อลื่นจากผู้ผลิตน้ำมันจะมีการแจ้งว่าผ่านการอนุมัติตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรแล้วก็ตาม แต่แท้จริงแล้ว การอนุมัติดังกล่าวไม่มีการทดสอบความสามารถในการทำงานกับเครื่องจักรจริงในไซต์งานจริง ดังนั้นการเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงที่เครื่องจักรจะมีการสึกหรอมากกว่าปกติ ซึ่งจะทำให้เครื่องจักรมีความเสี่ยงที่จะชำรุดก่อนเวลาอันสมควร และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักรนี้ จะมากกว่าค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาด้วยอะไหล่และน้ำมันหล่อลื่นแท้

CONTACT US