เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่นมา ณ อิตัลไทยเซ็นเตอร์ มหาชัย บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านคอนกรีตผสมเสร็จ ได้รับมอบเครื่องจักรจาก บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด (ITI) จำนวน 12 คัน ได้แก่ รถตักล้อยาง SDLG รุ่น LG936L จำนวน 10 คัน และ รถขุดวอลโว่ รุ่น EC200D จำนวน 2 คัน โดยคุณพรชัย ผาติกุลศิลา ผู้อำนวยการสายงานขาย และ คุณปรัชญา จันทร์ประสพชัย ผู้อำนวยงานสายงานบริการหลังการขาย บจก.อิตัลไทยอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องจักรดังกล่าว ให้กับคุณสุรศักดิ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร บจก.คิวมิกซ์ซัพพลาย