fbpx

พาวเวอร์เคิร์บเบอร์ แอนด์ พาวเวอร์เพฟเวอร์

ลดคน ลดเวลา เพิ่มคุณภาพงานถนน
ด้วยรถปูถนนคอนกรีต จากสหรัฐอเมริกา

รถปูถนนคอนกรีต  Power Curbers & Power Pavers ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพจากผู้ใช้งานทั่วโลกด้วยประสบการณ์ และเทคโนโลยีชั้นสูงด้านงานคอนกรีตกว่า 60 ปี ผลิตและควบคุมคุณภาพทุกกระบวนการจากประเทศสหรัฐอเมริกา