fbpx

มาเอดะ

เครนตีนตะขาบขนาดเล็ก

สำหรับการทำงานในพื้นที่จำกัด

รถเครนตีนตะขาบขนาดเล็กจากประเทศญี่ปุ่น เหมาะกับการทำงานในพื้นที่จำกัด มีความคล่องตัวสูง เคลื่อนย้ายง่าย สะดวกในการทำงานทั้งภายในอาคาร  โรงงาน และภายนอกอาคาร