บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด (ITI) ส่งมอบรถปูถนนคอนกรีต Power Curbers & Power Pavers รุ่น SF1700 ให้กับหจก.หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา เพื่อใช้ในโครงการทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าอากาศยานภูเก็ต – ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก-บ.พารา โดยคุณพรชัย ผาติกุลศิลา ผู้อำนวยการสายงานขาย บจก.อิตัลไทยอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องจักรดังกล่าว ให้กับคุณชูชาติ คงลิขิต หจก.หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา พร้อมทั้งสาธิตการใช้งานเครื่องจักรดังกล่าวให้กับผู้มาร่วมงานอีกด้วย