fbpx

รถขุดวอลโว่ EC300DL กับงานฐานราก โครงการ ONE Bangkok

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับเหมาในการก่อสร้างส่วนงานฐานรากโครงการ ONE Bangkok ไว้วางใจเลือกใช้เครื่องจักรวอลโว่ เนื่องจากเล็งเห็นว่า การเลือกใช้เครื่องจักรให้ถูกกับลักษณะและหน้างานมีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโครงการขนาดใหญ่อย่าง “ONE Bangkok” โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และจะเป็นตึกที่สูงที่สุด 1 ใน 10 ของอาเซียน เนื่องจากเป็นงานโครงสร้างชั้นใต้ดินที่มีความลึกกว่า 22 เมตร และต้องขุดดินมากกว่า 2 ล้านคิว ทำให้มีการนำเครื่องจักรลักษณะพิเศษ นั่นก็คือ “รถขุดวอลโว่ EC300DL ติด Telescopic dipper arm” มาใช้งานในโครงการนี้