fbpx

บริการเช่ารถบรรทุกยูตง เริ่มต้นเพียงชั่วโมงละ 420 บาท

บริการเช่ารถบรรทุกยูตง เริ่มต้นเพียงชั่วโมงละ 420 บาท

เงื่อนไขโปรโมชั่น
1. ราคา 420 บาท/ชั่วโมง สำหรับรุ่น YTK63 เมื่อเช่ามากกว่า 18 เดือนขึ้นไป
2. กรณีรถเสีย อันเกิดจากเครื่องจักร เกิน 48 ชั่วโมงทำการ มีรถสำรองเปลี่ยนใช้ชั่วคราว
3. กรณีอุบัติเหตุอันเนื่องจากผู้เช่า หรือ คนขับของผู้เช่าค่าเสียหายที่เกิดขึ้น คิดจากความเสียหายจริง
4. ชั่วโมงการทำงาน อย่างน้อย 200 ชั่วโมง/เดือน
5. เปลี่ยนยางฟรีทุก ๆ 2 ปี หรือ 4,000 ชั่วโมง/ครั้ง หากเปลี่ยนเร็วกว่ากำหนด ค่าใช้จ่ายเป็นของผู้เช่า

รับฟรี!
– ค่าบำรุงรักษาตลอดระยะเวลาการเช่า
– เปลี่ยนยางทุก ๆ 2 ปี หรือ 4,000 ชั่วโมง/ครั้ง
– ค่าขนส่งถึงหน้างาน
– ประกันภัย
– รถสำรองเปลี่ยนใช้ชั่วคราว

*เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

Contact us