fbpx

ALMIX TP1500

แพลนท์ยางมะตอยแบบแบทซ์ผสม (แบบเคลื่อนที่ได้) 

กำลังการผลิต: 80 – 120 ตัน/ชั่วโมง
รอบเวลาการผสม: 54 วินาที
กำลังการผลิตที่ความชื้นน้ำ 5 %: 100 ตัน/ชั่วโมง

จุดเด่นและคุณสมบัติพิเศษ

Product Specifications

อุปกรณ์มาตรฐาน

ยุ้งหินจำนวน 4 ยุ้งแบบเคลื่อนที่พร้อมระบบลำเลียง 
ถังดรายเออร์แบบเคลื่อนที่และระบบเบิร์นเนอร์ 
ระบบคัดแยก ชั่งน้ำหนัก หอผสมแบบเคลื่อนที่ 
ระบบควบคุมมลพิษโดยใช้ถุงกรองแบบเคลื่อนที่ 
ถังยางมะตอยแบบเคลื่อนที่ขนาด 50 คิวจำนวน 1 ถัง และระบบให้  ความร้อนด้วยน้ำมันร้อน 

อุปกรณ์เพิ่มเติม (รวม)

ชุดปรับสภาพน้ำมันเตาสำหรับเบิร์นเนอร์ 
ชุดกำจัดฝุ่นของเสีย