28.02.2019

อิตัลไทยอุตสาหกรรม จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ | รถปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ (Mobile Crane) แบบ (Truck Crane)

บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร: ความรู้ด้านการขับรถปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ (Mobile Crane) แบบ (Truck Crane)

ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักเครื่องกล กรมชลประทาน โดยได้รับเกียรติจากคุณธีระ สุขขี ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาเครื่องกล เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักเครื่องกล กรมชลประทาน จ.นนทบุรี

อิตัลไทยเซ็นเตอร์

บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด มีศูนย์บริการหลังการขาย ที่ครอบคลุมพื้นที่บริการทั้งในประเทศไทย และสปป.ลาว

ดูสาขาทั้งหมด