บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด (ITI) นำรถตักล้อยาง SLDG รุ่น LG936L SLR ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงสินค้า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมโรงสีข้าวไทย โดยในงานมีผู้ร่วมออกร้านแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโรงสีข้าวมากมายกว่า 90 บูท นอกจากนี้ยังมีการร่วมเสวนาจากผู้มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจโรงสีข้าว การส่งออกและการค้าภายในประเทศ ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี