เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ อิตัลไทย เซ็นเตอร์ มหาชัย นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายงานปฏิบัติการและบำรุงรักษา นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองบริการและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ฝ่ายบำรุงรักษาระบบผลิต จำนวน 20 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการหลังการขาย อิตัลไทย เซ็นเตอร์ มหาชัย โดยมี นายสมเกียรติ จิวิริยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสายงานอาวุโส ฝ่ายขาย บริษัท อิตัลไทย อุตสาหกรรม (ITI) ให้การต้อนรับ ทั้งนี้อิตัลไทย เซ็นเตอร์ มหาชัยถือเป็นศูนย์บริการและจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักชั้นนำระดับโลกแบบครบวงจร ซึ่งมีทั้งในส่วนของงานขาย งานบริการหลังการขายที่มีทีมช่างพร้อมโรงซ่อมมาตรฐาน มีเครื่องจักรใน stock yard งานขายอะไหล่พร้อมอะไหล่คงคลัง รวมถึงศูนย์ฝึกอบรมทักษะของทีมวิศวกร ทีมช่าง และบุคคลภายนอก ที่ได้มาตรฐานสากล

.

โดยในการเยี่ยมชมครั้งนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเล็งเห็นว่า อิตัลไทยอุตสาหกรรม มีศักยภาพในการให้บริการให้คำปรึกษา และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหนักได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะสามารถนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาด้านเครื่องจักรกล เพื่อมุ่งสู่ศูนย์บริการซ่อมที่มีมาตรฐานตอบสนองต่อภารกิจของการไฟฟ้าได้ในอนาคตต่อไป