fbpx

รถบรรทุกสำหรับงานเหมือง

รถบรรทุกหินและรถบรรทุกน้ำ
คุณภาพ ทนทาน สำหรับงานเหมือง
ยูตง คือ รถบรรทุกเพื่อใช้ในงานเหมือง/โรงโม่/งานบ่อดิน/งานท่าทราย ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีการทรงตัวที่ดีเยี่ยมในทุกทางโค้ง ทางลาดชัน